Dokumentų legalizavimas – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.

Jeigu dokumentai bus pateikiami užsienio valstybėje, neprisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos, jie turi būti legalizuoti. Dokumentų legalizavimas reiškia dvigubą dokumento patvirtinimą – dokumentą išdavusioje šalyje ir šalyje, kurioje dokumentas bus pateiktas.

Pirmiausia dokumentas turi būti legalizuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Po to jį turi legalizuoti šalies, kurioje jis bus pateikiamas, užsienio reikalų ministerija arba tos šalies diplomatinė atstovybė.

Mes padedame atlikti dokumento legalizaciją Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, todėl galite kreiptis į mus, jei jums reikalingas legalizuotas dokumentas naudojimui tokioje šalyje, kurioje apostilės nėra pripažįstamos.

Dokumentų tvirtinimas apostile (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas specialia pažyma, numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

Dokumentų tvirtinimas apostile atliekamas notarų biuruose.

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo apostile reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Daug Europos ir pasaulio valstybių yra prisijungusios prie Hagos konvencijos, todėl šiose šalyse lietuviški dokumentai, patvirtinti apostile, šiose šalyse galios ir bus priimami oficialiose šalies institucijose ir įstaigose be jokio papildomo legalizavimo.

Šių valstybių sąrašas.

Šiose valstybėse išduoti dokumentai taip pat būna tvirtinami apostile, kurios forma kiekvienoje šalyje skiriasi. Su kai kurių šalių apostilėmis galite susipažinti mūsų galerijoje.