Gali būti legalizuojami ir tvirtinami apostile šie oficialūs dokumentai :

  • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų,
    taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus
    vykdančio asmens;
  • administraciniai dokumentai;
  • notariniai aktai;
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
  • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Apostile tvirtinamas tik dokumento originalas arba notariškai patvirtintas dokumento nuorašas.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti arba turi būti pareigūno parašas
kiekviename lape.

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) atributiką, negali būti nei legalizuojami, nei tvirtinami apostile. Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

Pavyzdžiui, jei jūsų gimimo liudijimas išduotas 1988 m., jo tvirtinti apostile negalima, reikėtų Civilinės metrikacijos biure gauti naują gimimo liudijimą ir tada uždėti apostilę.

Negali būti legalizuojami ar tvirtinami apostile bažnyčių, religinių organizacijų išduoti dokumentai, pavyzdžiui, krikšto ar santuokos sakramento pažymėjimai. Juos tvirtinti gali tik šių organizacijų įgaliotieji asmenys, pavyzdžiui Romos katalikų bažnyčios pažymėjimus pateikimui užsienyje patvirtina Romos popiežiaus diplomatinis atstovas valstybėse su kuriomis Šventasis sostas palaiko diplomatinius santykius – Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje. Šį patvirtinimą taip pat galime gauti.

Lietuviška apostile tvirtinami tik Lietuvoje išduoti dokumentai! Kitose šalyse išduoti dokumentai tvirtinami tik savo valstybės atitinkamose institucijose. Mes, bendradarbiaudami su užsienio partneriais, galime patvirtinti tik kai kurių kitų valstybių dokumentus (Jungtinės Karalystės, Airijos ir kt.). Dėl konkretaus užsienio šalyje išduoto dokumento patvirtinimo prašome teirautis atskirai.